Crossword 45

- Advertisement -

by Rene Sebastian

ACROSS

 1. Sheen
 2. Bargain
 3. Remedy
 4. Icepack
 5. Royal Society
 6. Derogator
 7. United Artists
 8. Dined
 9. Italian river, Caesar’s?
 10. Assc. Degree in Nursing
 11. Tagalog poem
 12. Mr. Donald Trump
 13. Looped
 14. Build
 15. Rational Unified Process
 16. Mary and Jesus motif
 17. Distinct areas
 18. Sessions
 19. Factual
 20. Scot slave
 21. Door opened (Span.)
 22. Admirers
 23. Crucifix
 24. Before (pref.)
 25. Exercise type
 26. Decades
 27. Sikatuna accord, e.g. (2 wrds)
 28. Queen City of the South
 29. Int’l. Acctg. Standards
 30. Factors
 31. Sportsbook Review
 32. Good!
 33. Head of State
 34. Logarithm Natural
 35. The 8th planet
 36. Adversaries
 37. Lassoes
 38. Rear parts

 

DOWN

 1. Green field
 2. Operating
 3. Youth
 4. Freezer
 5. Arrangement
 6. Ports
 7. Spasm sounds
 8. Diabetes medicine
 9. Paradise river
 10. Great Barrier Reef
 11. Fr. article
 12. Learned
 13. Talks excessively
 14. Rice measures
 15. Demon god
 16. Suffrage rites
 17. Tales
 18. Movie star
 19. In motion
 20. Trips
 21. French capital
 22. Soak flax
 23. TV host Manzano
 24. Proceeding
 25. Interruptor
 26. Counters
 27. Separates
 28. Litters
 29. Rejects
 30. Spirits
 31. Battlefield
 32. Brit. river, Council?
 33. Dry: French
 34. Snicker
 35. School assc.
 36. Tomorrow (abbr.)
 37. Math ratio
 38. Indiana

 

PAHALANG

 1. Pamahanon
 2. Pares
 3. Lunas sakit
 4. Kilatis
 5. Baha
 6. Laoag at Vigan
 7. Resulta
 8. Silliman U.
 9. Senyal saklolo
 10. Lanta
 11. Libo
 12. Utol ni Tatay
 13. Biyudo
 14. Sama sa bahay
 15. Isda nasa lata
 16. Esposo
 17. Naghihikab
 18. “___ Engkantada”
 19. Yugyog
 20. Hinang salita
 21. Bihasang kumain
 22. Hangad
 23. Melodia
 24. Titik Griyego
 25. Talisain tandang
 26. “Neutron”
 27. Punla
 28. Hidwa
 29. Bistay
 30. Silid aralan
 31. Gamit lutuan
 32. Termino ahedres
 33. Gamit paglakad
 34. Daglat umaga
 35. Magnanakaw
 36. Kabiyak
 37. Teleserye
 38. Senador Aquino
 39. Lasa asukal
 40. Panaw
 41. Sisidlan sorbetes

 

PABABA

 1. “Lock” sa selpon
 2. Propyedad
 3. Alak Pinoy
 4. Pahina
 5. Tanggapan
 6. Akibat banal
 7. Estranghero
 8. Handog
 9. G. Fernandez, PBA
 10. Areglado!
 11. Tamis na karne
 12. Malupit; mabagsik
 13. Tabing-tabi
 14. Kontinente
 15. Poema
 16. Kasambahay
 17. Bayan sa Benguet
 18. Barato
 19. Pagsusuri
 20. Isteril
 21. Balakid (Ingl.)
 22. Termino “internet”
 23. Buka bibig
 24. Kuwarta
 25. Hati dosena
 26. Abang
 27. Giliw
 28. Mithi
 29. Liit gitara
 30. Deposito
 31. Leyenda
 32. Ensigida
 33. Lagablab
 34. Pinoy “martial arts”
 35. Kuyom palad
 36. Noong una
 37. Tambal piko
 38. Tawag sa guro
 39. “___ Lopez”, sa ahedres
 40. Itlog
 41. Siyesta
 42. Metro Mla.
 43. Ano?

 

 

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

More Stories