Crossword 47

 

ACROSS

 1. Sparkle
 2. Legend
 3. Shut forcefully
 4. Hanky-panky
 5. Existed
 6. Paradise
 7. Comply
 8. Aquanaut
 9. Local Gov’t. Review
 10. Makes a living
 11. Contrive
 12. Ltd. Edition
 13. Ended
 14. Appointment
 15. Composition
 16. Dilapidated
 17. Enigma
 18. Restaurant
 19. Neither
 20. Norse god
 21. Ignoramuses
 22. Heredity factor
 23. New NFA
 24. Levies
 25. Supported
 26. Tentacles
 27. Dinnerware
 28. Hurries
 29. Pond
 30. Two hundred
 31. Pinoy cockfighting
 32. Suspend
 33. Airport notice
 34. Lawbreaker
 35. Record
 36. Ugandan Idi
 37. Pinoy crackers
 38. Asseveration
 39. Strifes
 40. Stake
 41. Old fashioned

 DOWN

 1. Carapace
 2. Jumble
 3. Freezer
 4. Convent lady
 5. “Estonia”
 6. Abstemious
 7. Experts
 8. Fellow
 9. Equally
 10. Pirouette
 11. Jacob’s son
 12. Mars
 13. Simple
 14. Card game
 15. Discourage
 16. Always
 17. Defies
 18. Plain; frank
 19. Notches
 20. A Filipino
 21. Pickles
 22. Sluggish
 23. Linkage
 24. Wood plant
 25. Ferry boat
 26. Girls
 27. Working
 28. Objective
 29. Luggage
 30. Web log
 31. Slumps
 32. Adult male
 33. Adhesive
 34. Clever
 35. Flat-bottomed boat
 36. Ionian gulf
 37. Pythons
 38. Imply
 39. Arab ruler
 40. Put on
 41. Pinoy lad
 42. Cash Advance
 43. North Carolina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAHALANG

 1. Apoy
 2. Epekto
 3. Mando
 4. Himig
 5. Ampon
 6. Biyahe “jeepney”
 7. Yaya
 8. Tanan
 9. Dali
 10. Taga-Albay
 11. Kalasag
 12. Emblen
 13. Ina ng manugang
 14. Patag na lupa
 15. Lalawigan sa Luzon
 16. Punongkahoy
 17. Antala
 18. Gamit
 19. Palamara
 20. LRT tren
 21. Sasakyan kargamento
 22. Bugtong
 23. Katad
 24. Korona
 25. Si Nanay
 26. Tanaw sine
 27. Hila
 28. Distansiya
 29. Suburbya
 30. Dahon salubong Hesus
 31. Inang ni Nanay
 32. Modernista
 33. Ugali
 34. Bulay
 35. Basag-ulo
 36. Magagawa
 37. Paghahabol
 38. Linang bukid

PABABA

 1. Syota
 2. Pansit may sabaw
 3. Heredero
 4. Taga-Tagbilaran
 5. Tunay nga
 6. Si Boy, ng Sampaguita
 7. Eklipse
 8. Una tipanan
 9. Munimunihin
 10. Eskwela
 11. Kabisera Cagayan
 12. Gusto
 13. Sama partido
 14. Trapal
 15. Talino
 16. Empake
 17. Talas kutsilyo
 18. Ungkat
 19. Kabisera Bukidnon
 20. Angkop
 21. Gamit sakahan
 22. Tadyak
 23. Plano
 24. Ipasa-bathala
 25. Kinalas, sinulid sa damit
 26. Dala hirap
 27. Hawak sa kamay
 28. Badha
 29. May kasarinlan
 30. Boto
 31. Likor
 32. Ms. Rosal ng “Red Cross”
 33. Brazil “Soccer King”
 34. Biyaya
 35. Gumon
 36. Hinete
 37. Lublob (Ing.)

 

 

 

 

ANSWERS TO LAST WEEK’S CROSSWORD 45

 

 

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

More Stories