Crossword50

- Advertisement -

ACROSS

1. Judge’s bench

5. Warning device

10. Phil. tribal chief

14. Ruler

15. Mindanao region

16. Greek city-state

17. Not one

18. Creative writing

20 Fortune

22. Quake

23. Hills

24. Selves

25. World

28. Blaring

32. Cognizant

33. Light brown

34. Heart

35. Valley

36. Moisten

37. Bog

38. Showman Lozada

39. Card game

40. Divine Comedy author

41. Regenerates

43. Scorched

44. ____ of March

45. Hindu garment

46. Repented

49. Benefice

53. Revelation

55. Salt

56. Festival

57. Moral views

58. Dream measures

59. Weapon

60. Bias

61. Redact

DOWN

1. Inclination

2. Cupid

3. Number, Muses?

4. Being

5. Entice

6. Dens

7. Stake

8. Scot explorer John

9. Loan security

10. Dislike

11. Astringent

12. Novice

13. Manipulator

19. Emerged

21. Painful

24. Upper class

25. Hardship

26. Conscious

27. Stories

28. Defeats

29. Frosting

30. Ilocos, or Camarines

31. Avarice

33. Woes

36. Ennuis

37. Nail grooming

39. Exemplar

40. Fatal

42. Metal container

43. Most rational

45. Enchantress

46. Gazelle

47. Layer

48. Norwegian City

49. Koran section

50. Accustomed

51. Branches

52. Former

54. The sun

PAHALANG

1.  Gulong ng palad

10. Siyete

14. May daga sa dibdib

15. Anaconda

16. G. Pacino, aktor Kano

17. Kilalang hotel

18. Talilis

19. Numero ATM

21. Tubig tumigas

22. Libangan bata

23. Pangamba

25. Pang-ukol

26. Panaginip

27. Si Paul, kanta “Diana”?

30. Gamit barbero

32. Katay

34. Akibat bayani

35. Payak

36. Puwesto lulutuin

38. Limampu’t isa

39. Punta piging

40. Bantog

41. Pambalot suman

43. Bigkas ginhawa

44. Isla sa “Pacific Ocean”

46. Gaano dami

47. Lalo

49. Ngayon din

50. Pandinig

52. Sapi

54. “Wonder Girls”

55. Taksi sa Mindanao

56. Pagsisisi

57. Pintor “Spolliarium”

59. Grabe

61. Bansag kay Nora A.

62. Tambang

64. Dulot panalangin

66. Taym-out

67. Tropa

68. Kabutihan

70. Iyakin

71. Nararapat

PABABA

1. Kaluwalhatian

2. ___-47

3. Iskor sa golf

4. Konsorte

5. Hapag kainan

6. Sapantaha

7. Tatak relo

8. Humilde

9. Simbolo “sodium”

10. Urirat

11. Tupada

12. Dalang-habag

13. Partner Dinky Doo

14. Maraming pera

18. Opo, Senyor

20. Patungkol dagat

22. Tamang tama

24. Parehas na

26. Lutuan

28. Pamimighati

29. Mabutong prutas

31. Tigil, kabayo!

32. Pasyal

33. Hulapi

36. Sikhay

37. Hiwa sa leeg

39. Ahedres Pinoy

40. Unos

42. Higaan

45. Klase baterya

46. “Iowa”

48. Labas sinapupunan

50. Mangmang

51. Papanig

53. Kinahinatnan

55. Hirap

58. Ika-12 titik

59. Madalas

60. Pinoy grupo “OPM”

62. Una pagdating

63. Pagbabawal

64. Tuntungan

65. Pantukoy pambalana

68. “Kriss Kringle”

69. Mahal

 

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

More Stories