Crossword59-03

- Advertisement -

by Rene Sebastian

ACROSS

  1. Fury

  5. Butter

  9. Factotum

14. Among

15. Coffeepot

17. House guest

19. Vessels, bathe?

20. National Univ.

21. A child

22. Employer

23. Curve

24. Ladle;  dipper

27. Board game

28. Three-lash whip

29. Excursion

30. Hardens

31. Mid-East country

32. Social insect

33. Disclose

34. Titan god

36. New Society

37. Deportments

39. Integrated Circuit

40. Adornments

42. Food store

43. Airport notice

44. Lodging

45. Lively

46. Spirit

47. Assert

48. Snow transport

49. Kind; class

50. Crazy

51. Perfume

52. Pouch

53. The thing

54. Mr. Baldwin, actor

55. Gamblers

59. Rival

62. Spoken

63. Angry

64. Unhearing

65. Mr. Diaz, Pinoy actor

DOWN

  1. Car model

  2. French friend

  3. Soldiers

  4. Chief newsman

  5. Espy

  6. That lady

  7. Erbium symbol

  8. Thespians

  9. Church vestments

10. Fuel

11. Alien

12. Logically fallacious

13. Confidence; faith

16. Discharge

18. Acme

22. Singer type, Mr. Rico J?

23. Dash

24, Mean; represent

25. Collection guardian

26. Absent

27. Erase

28. Experts

30. Jewels

31. Los Banos research center

33. Period

34. Young horse

35. Gamut

37. Portal

38. Dull person

41. Girl student

43. Eternity

45. Peaceful

46. Distinct part

47 “______ curiae”, court friend?

48. Let it stand!

49. A gun

51. To shelter

52. Servitor

54. Likely

55. Constrictor

56. Gold

57. Sheep

58. Foxy

60. Mother

61. Tellurium symbol

PAHALANG

  1. Agwanta

  5. Talikis; takas

10. Bagsak paa

14. Kundisyon pagkain

15. Punongkahoy

16. Lapnos

17. Payag

18. Baliwag; tindi

19. Lilok

20. Kulisap, sa ilaw?

22. Dahon aklat

24. Hangal

25. Dala balikat

26. Limpak-limpak

29. Taytay

32. Galaw tanggi

33. Patid

34. Prohibisyon

35. Senador Panfilo

36. Entra eskuwela

37. Bitin, sa Ingles

38. Una tagpuan

39. Simbolo Pasko

40. Pananakot

41. Paligsahan

43. Hanip, ni Bantay?

44. “Hit” sa takilya

45. Lupig

46. Uri ng isda

48. Sapantaha

52. Kulelat

54. Abang

55. Animo; sigla

56. Kontra labnaw

57. Pansit may sabaw

58. Sandata Negrito

59. Aleluya

60. Barkilyos Cebu

PABABA

  1. Liglig

  2. Pusta

  3. Toma

  4. Asawa ng anak

  5. Disposisyon

  6. Ipakiusap

  7. Disiplina ni Tatay

  8. Kinauwian

  9. Bunga pampaasim

10. Hanap hanap

11. Grasya

12. Pampaalat

13. Takdang kitain tsuper

21. Tropa

23. Kostumbre

25. Alumana

26. Asinta

27. Taba alimango

28. Tinupdin tungkulin

29. Rahas pagkilos

30. Luoy

31. Yabang

33. Tawag sa pulis

36. Gamit laba ni Nanay

37. Meryenda tag-init

39. Tulo ng tubig

40. Espuma

42. Padagdag distansiya

43. Pamalas

45. “Hinulugang Taktak”

46. Sakit sa balata

47. Hanay

48. Baba lagnat

49. Dukwang

50. Rematsado

51. Itaas ng bahay

53. Mayroon, sa Ingles

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

More Stories