Dahil ba

- Advertisement -

Dahil ba ako’y bata

Ikaw ay walang awa?

Kung manlaban mahina,

Murang-mura ang diwa.

 

Dahil ba di mo kaya

Yaong mas matatanda,

Sa akin ibalandra

Ang ‘di magawa-gawa.

 

Dahil nga ako’y bata,

Naiisip na tanga,

Gipit ang pag-unawa

Sa iyong halimbawa.

 

Dahil nga ako’y bata

Ipagkait ang saya:

Inggit ka yata, tanda,

Sa babaw ng aking ligaya.

 

Dahil nga ako’y bata

Madali pong masira

Bukas na akin sana.

Bukas mo din, tanda.

 

Dahil ako’y tatanda

Maiisip mo kaya

Na gawin na ang tama?

Sige ka, ikaw ang kawawa

 

Bukas, o kamakalawa,

Kapag ako’y tumanda

At natutong magtanda

Ng ‘yong pagwawalanghiya.

 

Kung paslit pa’t ipiit

Huwag ka nang magagalit,

O magtataka kung may saglit

Na dumating na ikaw ay gipit

 

Dahil ako na ang gigilit

Sa pangarap mong kay-rikit.

 

Ipiit na kung ipipiit.

May hangganan ito.

Ipilit ang ipipilit

Habang wala pa akong laban.

 

Paglaki ko

Magdasal ka na

Na hindi ako

Magmana sa inyo.

 

Dahil bukas, kamakalawa,

Baka ikaw na ang magtatanong

Ng bakit, at ikaw na

Ang magtataka ng dahilan

 

Kung bakit

Ang anak mong kay bibo

Ay lumaking sing-walanghiya mo.

 

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

More Stories