Ang pag-iibigan

- Advertisement -

Akala ko, ang pag-iibigan

Ay pag-uusap lamang

At malagkit na tititigan.

Akala ko, ang pag-iibigan

Ay paghahawakan lamang ng kamay.

Akala ko ang pag-iibigan

Ay puro saya’t wala nang lumbay.

Akala ko, ang pag-iibigan

Ay pagtahak sa daan

Na nabubudburan

Ng talulot ng rosál.

 

Akala ko, ang pag-iibigan

Ay paglalapat lamang ng mga labi

At pagyayakapan nang ilang sandali.

 

Ngayon ay akin nang batid

Na ang pag-ibig

Ay lalo pang higit

Sa mga nabanggit—

Dahil ang taong umiibig,

Nararating ang langit

Nang paulit-ulit.

 

Enero 22, 2019

1:07pm

 

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

More Stories