Tanghaga nga miabot sa dakbayan nga gisubangan sa bulan

- Advertisement -

Para sa akong kaigsoonang mga Mranao ug sa mga nabiktima sa kabuang sa mga Maute

Ika-baynte-tres nga adlaw sa Mayo 2017,

Mingkuyanap ang bagang dag-om

Sa dakbayan diin mosubang ang mabulokong bulan.

Kalit lang nangitom ang hangin

Nga mihabol sa matag suok sa among ingud1.

Hinay-hinayng migawas sa mga liki sa kadalanan

Ang mga alagad ni saitan nga miiwik

sa ilang daotang katuyoan ngadto sa mga lumulupyo,

diin gugmag kalinaw ang ilang gipatigbabaw.

Nangligid ang mga ulo nga maayo pang pagkakumbong,

sa mga putol nga mga kamot binugkosan sa mga rosaryo.

Kining mga alipores ni saitan

Daw morag mananap-ihalas

nga nakabuhi sa ilang hawla.

Piyaka bungul-bungul so alobalob

iran a allahu akbar.2

 

Saksi ang kawang-kawang3 sa nanghitabo

ug kalit lag mihilak ang panganod

og bomba nga mohinlo sa ISIS nga mga pembetengen4.

Saksi ang langit sa nanghitabo.

Inubanan sa matag buto maoy pag-iwigik sa mga yawa

Pero dinuyogan usab sa mga pangadyig bakho

Gikan sa mga katawhang gugmag kalinaw lang ang gipatigbabaw.

So kalilintad i makatalingoma sii sa ingud tano5.

Allahu akbar.

Allahu akbar.

 

Filipino translation

The mystery that came to the city where the moon rises

For my M’ranao brothers and sisters and for those who are victims by the atrocities made by the Maute-ISIS siege.

 

It was the 23rd of May 2017

When the dark stormy cloud

Covered the city where the beautiful moon rises.

The wind went ill and blanketed the whole ingud.

Slowly, from the cracks crawled

The servants of saitan that squealed

Their bad intentions to the townspeople

Who lived in Love and Peace.

Heads with hijabs rolling down the streets,

Severed hands tied with rosaries.

These evil’s minions

Shouting their souless cries

Like animals in the wild.

Piyaka bungul-bungul so alobalob

iran a allahu akbar.

 

The sky was the sole witness,

In an instant it rained bombs

That seek to clean the city from these ISIS fucktards,

The sky witnessed everything.

With the heavy sound of the falling bombs

Came with the squeaks from the devil

But accompanied by the cries and prayers

From the people who are living in Love and Peace.

So kalilintad i makatalingoma sii sa ingud tano.

Allahu akbar.

Allahu akbar.

 

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

Previous article
Next article

More Stories