sINApupunan

- Advertisement -

 

tiwarik at yukyok

ako’y nanahan

sa kweba ni Inang

tigib ng karimlan

 

ikasiyam na buwa’y

dumatal

supling ng uniberso’y

iniluwal

 

Nagkangipi’t

nagkabulbol

Saka naging

suhi

 

Sa sansina-

pupunang

Nagdadalang-

muhi.

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

More Stories