HomeTagsSINApupunan

sINApupunan

sINApupunan

  tiwarik at yukyok ako’y nanahan sa kweba ni Inang tigib ng karimlan   ikasiyam na buwa’y dumatal supling ng uniberso’y iniluwal   Nagkangipi’t nagkabulbol Saka naging suhi   Sa sansina- pupunang Nagdadalang- muhi.