HomeTagsSinulid

Sinulid

Habilin

Kumuha ka lang nang sapat. Kung sobra, 'wag ibulagsak. Sapagkat may taong salat Sa tira ay nagagalak. Paliwanag: Ito ay isang dalit sapagkat ang sukat ay wawaluhin at...