HomeTagsAng lumbay ng Mayo

Ang lumbay ng Mayo

Ang lumbay ng Mayo ni Louie Jon A. Sánchez

In Memoriam, Cirilo F. Bautista (1914-2018)     May lumbay ang Mayo na ito— Naglilimas, unti-unti, ng búhay Upang igiit yata ang likás Na panglaw ng mabuhay. Ano pa ba'ng dapat...