HomeTagsIsandaang hampas

Isandaang hampas

Magatos a badas

So magatos ba tu a badas na di nin den mabago so paniniwala ko kano ginawa ko. Nasambiyan so mga di kaaya-ayang galbekan ko,...