Sa Katawang Nagbubuhat, Bumubuhat

(-kay Hidilyn Diaz)

‘Tong isport kong‘di ‘sinsikat ng básketból

Pagsasanay sa pagbuhat ng mabigát

Ilang kilo’t ilang timbang, búhat lahát

Nakakintal, sa katawan ‘tong paghukóm.

 

‘Tong paghukom, sa masel ko’y lumanguyngóy

Sa weightlifting, lagi-lagi’y nagbubuhát

Kung nanalo, sa balita’y hindi salát

Sa Olympics, sa Asian Games, ‘tinatambol.

 

Ngunit, batid naman nating ‘di madali,

Mula ulo, hanggang paa’y sumasakít.

Sa pagbuhat, baka likod ay mabali.

Sabi ko nga’y dapat nama’y ‘di masawi

Kahit cheesecake, ay dapat din ngang iwaglit,

Sa katawang bayan na rin ang may-ari.

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

More Stories